header5

Συνέντευξη για το Aikido από τον Αντώνη Πανταζόπουλο 3ο Dan Aikikai

AP Aikido 06
AP Aikido 06
Πείτε μας λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε το AIKIDO και για την φιλοσοφία του ως πολεμική τέχνη.

Το Aikido είναι μια σχετικά νέα Ιαπωνική πολεμική τέχνη η οποία αναπτύχθηκε από τον Morihei Ueshiba (1883 – 1969). Ο Μεγάλος Δάσκαλος (O' Sensei) όπως ονομάσθηκε από τους μαθητές του, μετά από μια μακρά πορεία εντατικής εξάσκησης σε διάφορες πολεμικές τέχνες επεδίωξε να δημιουργήσει μια πολεμική τέχνη η οποία, σε αντίθεση με τις μέχρι τότε γνωστές καταστροφικές τέχνες, να βασίζεται στον έλεγχο και στη προστασία της σωματικής ακεραιότητας του επιτιθέμενου.
Ο όρος Aikido αποτελείται από τρεις συλλαβές Ai: που σημαίνει αρμονία εναρμόνιση, Ki: που σημαίνει ενέργεια και Do: που σημαίνει δρόμος, μονοπάτι. Επομένως Aikido σημαίνει τoν δρόμο που ακολουθεί κάποιος για να εναρμονισθεί με την ενέργεια που περιβάλλεται γύρω μας. Η συλλαβή Ai προφέρεται στα Ιαπωνικά όπως και η λέξη αγάπη. Αυτή η ταύτιση βρίσκεται σε συμφωνία με τη φιλοσοφία της μη βίας και επομένως το Aikido μπορεί να ερμηνευθεί σαν ο δρόμος της αγάπης αφού ο τελικός σκοπός είναι ο ασκούμενος να συνειδητοποιήσει ότι η ουσία του budõ (του δρόμου των πολεμικών τεχνών) είναι η προστασία της ζωής και η ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. 

Σε ποιούς απευθύνεται; (ηλικία, φυσική κατάσταση, τραυματισμοί κτλ)

Το Aikido απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες ανεξαρτήτως φύλου. Είναι μια καθαρά βιωματική διαδικασία όπου κάθε ασκούμενος, ανεξάρτητα από  την ηλικία του, έχει να πάρει και κάτι σημαντικό πέρα από την ίδια την τέχνη. Δεν χρειάζεται να προϋπάρχει καλή φυσική κατάσταση και ούτε ο σωματότυπος παίζει ρόλο. Το Aikido είναι μια ήπια αεροβική άσκηση όπου ο ρυθμός και η ένταση αυξάνουν ανάλογα με το επίπεδο του κάθε ασκουμένου. Όλες οι τεχνικές, όσο απλές ή δύσκολες και να είναι, διδάσκονται λεπτομερειακά ώστε ο ασκούμενος να μπορεί, σταδιακά και με ασφαλή τρόπο, να τις εκτελεί και από τη μεριά των δύο ρόλων (αμυνόμενου, επιτιθέμενου). Αυτή η διαδικασία προπόνησης εξασφαλίζει μια ευχάριστη, δίχως τραυματισμούς, εξάσκηση.

AP Aikido 04
AP Aikido 04
Τι το κάνει ξεχωριστό από τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες;

Η τέχνη του Aikidο από τη ίδρυσή της αποτελεί μια ξεχωριστή τέχνη. Μια τέχνη η οποία βασίζεται στη συνεργασία και όχι στη βία. Μια τέχνη η οποία εμπεριέχει αρχές τις οποίες ο κάθε ασκούμενος ανακαλύπτει σταδιακά σαν αποτέλεσμα της εξάσκησής του. Και τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητα του. Το Aikido αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ των δύο εμπλεκομένων μερών (του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου). Δεν υφίσταται νικητής ή ηττημένος απλά υπάρχει μια επικοινωνία η οποία οδηγεί σε μια συμφωνία.

 

AP Aikido 03
AP Aikido 03
Υπάρχουν επίπεδα; Αν ναι, ποιά είναι αυτά και πόσο καιρό θα πάρει σε έναν αρχάριο ώστε να αποκτήσει το πρώτο;

Η προπόνηση στο Aikido εμπεριέχει την έννοια των επιπέδων (βαθμών) ποιότητας και γνώσης (kyu, dan). Μέχρι το επίπεδο της μαύρης ζώνης οι εξετάσεις λειτουργούν σαν ένα τρόπο επιβεβαίωσης από τον ίδιο τον μαθητή για τις ικανότητές του και την ποιότητα του αποτελέσματος της εξάσκησής του. Η μαύρη ζώνη, που πολλές φορές αποτελεί ένα μεγάλο στόχο των ασκουμένων είναι, το σημείο έναρξης της ουσιαστικής εκπαίδευσης πάνω στη τέχνη.

Από τι εξαρτάται η εξέλιξη ενός μαθητή;

Η εξέλιξη κάθε μαθητή είσαι σαφώς αποτέλεσμα τριών βασικών παραγόντων: α) της αντίληψής του, β) της συχνότητας των προπονήσεων και γ) της ποιότητας και ικανότητας του εκπαιδευτή.
Θεωρούμε ότι η επιλογή της κατάλληλης σχολής είναι καθοριστική για την εξέλιξη κάποιου στην τέχνη του Aikido.

Ποια είναι τα οφέλη από τη γνώση αυτού του συστήματος;

Η εξάσκηση στο Aikido προσφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που περιμένει κάποιος από μια πολεμική τέχνη. Και μάλιστα όλα σχεδόν είναι εφαρμόσιμα στην καθημερινότητά μας.
Έτσι, πέρα από την ίδια την τέχνη που αποτελεί ένα σύστημα αυτοάμυνας, ο ασκούμενος μαθαίνει σε βάθος χρόνου δύο βασικά πράγματα α) να διατηρείται χαλαρός (στο σώμα και το μυαλό) σε κάθε κατάσταση και β) να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το μυαλό και το σώμα για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Επιπλέον αντιλαμβάνεται ότι ο μηχανισμός κάθε τεχνικής δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από μια επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν υπάρχει επιτιθέμενος ή αμυνόμενος. Απλά δύο που επικοινωνούν. Χωρίς την έννοια της αντιπαράθεσης ή της βίας. Αυτή η φιλοσοφία αντιμετώπισης των καταστάσεων δημιουργεί νικητές χωρίς ουσιαστικά η νίκη να βασίζεται σε κάποια μάχη, αγώνα ή αντιπαράθεση. Πολλές φορές η όποια αντιπαράθεση βρίσκεται μόνο στο μυαλό μας. Την ώρα της προπόνησης αδειάζει το μυαλό από τις σκοτούρες της καθημερινότητας, ο ασκούμενος χαλαρώνει μυαλό και σώμα ενώ γεμίζει με θετική ενέργεια! Αν θέλετε, αυτή η μια ώρα μακριά από τα προβλήματα λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά πάνω στον ασκούμενο. Πολλοί μαθητές έχουν σαν κύριο στόχο να χαλαρώσουν το μυαλό και το σώμα τους ώστε να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα στην καθημερινότητά τους.

AP Aikido 01
AP Aikido 01
Πόσες προπονήσεις συνηθίζεται να γίνονται σε μία εβδομάδα για έναν αρχάριο; Περιγράψτε μας μία τυπική προπόνηση.

Το Aikido αποτελεί έναν τρόπο ζωής. Επομένως πηγαίνει παράλληλα με τη καθημερινότητα του ασκουμένου. Έτσι μπορεί να προπονείται 3 – 4 φορές την εβδομάδα και ανάλογα με τις προτεραιότητές του μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα. Ένας αρχάριος μαθητής καλό είναι να προπονείται 3 το πολύ 4 φορές την εβδομάδα. Η διαδικασία της προπόνησης περιλαμβάνει ένα αρχικό ζέσταμα και στη συνέχεια ασκήσεις και τεχνικές οι οποίες συνήθως γίνονται σε ζευγάρια. Ο κάθε ένας από το ζευγάρι ασκείται τόσο στο ρόλο του αμυνόμενου (nage) όσο και του επιτιθέμενου (uke).

AP Aikido 02
AP Aikido 02
Πολλοί πιστεύουν ότι η γνώση μίας πολεμικής τέχνης αυξάνει την επιθετικότητα υποστηρίζοντας ότι κάποιος μπορεί να την χρησιμοποιήσει και εκτός πλαισίων εκπαίδευσης στην καθημερινότητα και όχι για αυτοάμυνα. Από την εμπειρία σας συμφωνείτε με αυτό;

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η φιλοσοφία του Aikido είναι διαφορετική. Η εφαρμογή μιας τεχνικής του Aikido προϋποθέτει να ισχύουν κάποιες συνθήκες οι οποίες αν δεν ισχύουν το αποτέλεσμα δεν είναι Aikido. Μπορεί να μοιάζει αλλά δεν θα είναι. Οι πραγματικές συνθήκες ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αυτοάμυνας είναι μάλλον λίγες. Αν το καλοσκεφτεί κάποιος πόσες φορές θα του τύχει στη ζωή του μια πραγματική κατάσταση όπου θα κρίνεται η τύχη της ζωή του ή της ζωής κάποιου μέλους της οικογένειάς του; Ίσως μια ή ίσως καμία; Επομένως το ζητούμενο και ο στόχος μέσα από την εκπαίδευση είναι (ή πρέπει να είναι) άλλος. Όχι η προετοιμασία για μια αντιπαράθεση αλλά η προετοιμασία για έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων. Ένα ειρηνικό τρόπο συνύπαρξης χωρίς αντιπάλους, χωρίς εχθρούς. Αυτή η προσέγγιση καταστέλλει, αν θέλετε, την επιθετικότητα, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και ουσιαστικά απελευθερώνει τον άνθρωπο σκέψεις αντιπαραθέσεων.

AP Aikido 05
AP Aikido 05
Υπάρχει κάποια ομοσπονδία AIKIDO; Με ποιον τρόπο πρέπει ένας αρχάριος να επιλέξει τη σχολή και το δάσκαλο του;

Δεν υπάρχει ενεργή ομοσπονδία Aikido η οποία να είναι αναγνωρισμένη από την ΓΓΑ (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). Παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης κάποιων σχολών (αθλητικών συλλόγων) στην ομοσπονδία ΕΦΕΟΖΖ (Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζιου Ζίτσου) κάτω από τον Κλάδο Άθλησης Aikido. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε ότι η τέχνη του Aikido θα γίνει γνωστή και στο Ελληνικό κράτος. Αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος είναι, αφού ψάξει πρώτα στο διαδίκτυο, να επιλέξει κάποιες σχολές όχι με γνώμονα την απόσταση από το σπίτι του, αλλά με γνώμονα α) την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, β) την ποιότητα των ανθρώπων (εκπαιδευτών, μαθητών) και γ) την ποιότητα του χώρου. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενδελεχής όταν αφορά τα παιδιά μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

AP Aikido 07
AP Aikido 07
Κύριε Πανταζόπουλε θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς.

Είμαι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και ασχολούμαι με τον σχεδιασμό λύσεων στον τομέα της πληροφορικής.
Ξεκίνησα τη δραστηριότητά μου στις πολεμικές τέχνες τον Δεκέμβριο του 1983 από το σύλλογο Shotokan Karate του ΕΜΠ, υπό τη καθοδήγηση του δασκάλου Tetsuo Otake 6ο dan JKA. Τον Απρίλιο του 1989 έλαβα το 1ο dan JKA (Japan Karate Association) από τον Keinosuke Enoeda 8ο dan JKA. Με το Aikido ξεκίνησα την ενασχόλησή μου το 2000 και αυτή τη στιγμή κατέχω το βαθμό του 3ου dan Aikikai Hombu Dojo που μου απενεμήθηκε από τον shihan Christian Tissier 7o dan Aikikai Hombu Dojo. Έχω εκλεγεί Γενικός Γραμματέας του Κλάδου Aikido της EΦEOZZ και συμμετείχα ενεργά στην διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Aikido στην Ελλάδα με παραπάνω από 200 συμμετέχοντες. Έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια με αναγνωρισμένους δασκάλους του Aikido από όλο τον κόσμο, ανήκω στον κύκλο Christian Tissier και προπονούμαι υπό την καθοδήγηση των Βασίλη Νυκτερή, Pascal Guillemin και shihan Christian Tissier.
Διδάσκω Aikidο στο Aikido Center στο Αιγάλεω 

Σου άρεσε; Ρίξε μια ματιά και στο Krav Maga.krav mag

 

Έχεις ακούσει για το Krav Maga για παιδιά; Ρίξε μια ματιά.kidskravmaga

 

Google Ads

Διάδωσέ το, σχολίασέ το, μοιράσου το!